על משחק מלכים ושרים ורמי מעלה

לבטח נתקלתם בשמות של מלכים גדולים ונדירים, כאלו המוגדרים כמנהיגי מליונים מבני האנושות וגם של מיליארדים. גם התוודעתם לכאלו אשר בחתימת ידם המציאו חוקים שעמדו לזמן נצח ואלפי שנים, או כאלו שבהבל פיהם שהמציאו, גרמו למדינות שלמות לקרוס ולהתמוטט או להזניק עצמם לחיים טובים ומשובחים… ועוד ועוד.

אך כאן נשאלת אליכם שאלה, האם כל אלו הדמויות המאוד עוצמתיות, המלכים והרוזנים וה… פעלו מתוך עצמם, מתוך חכמתם, מתוך כוחותיהם שלהם…?
חכמת הקבלה מסבירה נחרצות כאן ומלמדת, כי לאף אחד מהם לא היתה זכות ויכולת לעשות משהו מעצמם. אלא שכולם היו מופעלים מלמעלה במאת האחוזים וממש,. גם זה שהכריע מדינות והצליח בכל שעה תמיד ומעבר לכך. ..

בחכמת הקבלה מוסבר לעניין זה, המשפט 'לב שרים ומלכים ביד ה' '.

הדבר אומר, כי כל אלו הנחשבים כגדולי עולם, מופעלים דרך הכח העליון, בלבד!

הכח העליון בחר בהם לבצע מהלכים שרצה שיהיו, והשתמש דרכם לביצועם.

לכן, אם תתרשם מאוד מיכולותיו של מנהיג עולמי זה או אחר שעסק לדבר מסויים ומאוד הצליח, או כל דוגמא עניינית אחרת, הרי תדע כי היה בסך הכל כלי, מכשיר, כדי להפעיל דרכו

את רצון העליון בעולמנו. ומשום כך ניתנו לו יכולות ותכונות מיוחדות למילוי תפקיד או תפקידים מיוחדים.

אז כשמאוד תתרשמו, זיכרו כי אלו מוצלחים הם, שהרי נבחרו וקבלו תפקיד… מהעליון, הבורא!
הדבר בעצם מוסיף ומסביר לעניין חופש הבחירה של האדם בעולמנו אם קיים… או לא!!
לאדם בעולם זה יש רק זכות בחירה אחת, יכולת אחת בלבד, והמדובר הוא על היכולת היחידה לבחור קבוצה שממנה יקבל חסרון, רצון, השתוקקות…. לכח העליון.

כשמדרך חסרון זה, שלקחו בלבד, דרכו ואך ורק דרכו, יוכל להמשיך משימתו בעולם זה, לגלות, אבל ממש לגלות, את הבורא!!!
אז אל תשכח המשפט הידוע מאוד 'אין עוד מלבדו'. המלמד כי כל מחשבותיו ורצונות והחלטותיו של כל אדם, הן מהעליון בלבד. לכן ראוי ולזכור כי כל שעובר מסביבך ומלפניך ומעליך ובצדדים… וכל שאתה שומע ובוחן וממנו רבות גם מתרגש…. הכל הכל זה הוא, אותו הכח אין עוד מלבדו!… כולל מה שעובר לך בראש לאחר קריאת… מאמר זה!!!

תרגיל מס. 1

תכין את עצמך לכל הדברים שמתגלים, שזה הבורא שולח לך. פשוט נסתר אחרי כל דבר שבעולם ומגלה לך את הדבר הזה. שאתה מוכן, אתה מיד מגלה, "או, ככה הוא רוצה שאני אתנהג, ככה הוא רוצה שאני אגיב, ככה הוא רוצה שאני אתן כזאת תגובה" וכן הלאה. תתחיל מזה… תתרגל בצורה כזאת לקבל את המציאות. הכול בא מהבורא והכול כדי להזמין ממך התגברות וכדי להתקשר אליו עוד יותר ועוד יותר. התגובה שלך בהתאם לזה היא צריכה להיות פנימית, לאו דווקא בכל מיני פעולות פיסיות. אלא ביחס, שאתה מזהה שככה הבורא מגיש לך את העולם, את החיים, את המציאות, יחס של בני אדם, הכול, הוא הוא הוא הוא עומד אחרי כל הדברים. בוא אנחנו נתרכז על התרגיל מספר אחד. זהו.