עדת כוהנים

אלוהים לא זקוק ליהודים בשביל לממש את יצירתו שלו, אך העם היהודי הסכים לשמש לו "עדת כוהנים", במטרה שעל ידי מימוש החוקים הנ"ל אלוהים יפעל על שאר האנושות כדי לקדם אותה לשלב הבא בהתפתחותה הרוחנית. כלומר, העם היהודי משמש כאן צינור מעבר להשפעתו על האנושות. למה צריך אלוהים כזה מתווך? אם הוא פועל על כל אדם ואדם באופן ישיר, זה לא שונה מפעולתו על כל יצור חי אחר בממלכת החי, שאינו מודע לכח שמפעיל אותו, ואם יהיה מודע יהיה כמו חיה שפועלת על פי אינסטינקטים בלבד ואין לה אחריות על פעולותיה.

אך בעצם מטרת הבריאה היא לקדם את האנושות לדרגת התפתחות הרבה יותר גבוהה מזו של ממלכת החי, דרגה שבה האדם משחק תפקיד דמוי הבורא, מגיע למצב כזה דרך תהליך התפתחותי שבו האדם הולך ורוכש מודעות ואוטונומיה.

כדי להגיע למטרה הזאת מבלי לפעול ישירות על האדם, נדרש מעין מעבר, מין קבוצת "שפני מעבדה" שישמשו כפיילוט שיהווה דוגמה לשאר חלקי האנושות. כשהעם היהודי אינו מקיים את המשימה הזאת, קורים שני דברים מאד משמעותיים:

  1.      הם מפרים את החוזה. כלומר, הם מקבלים את כל ההטבות שהובטחו להם ואינם מספקים את חלקם בתמורה.
  2.      עם קבלת תפקיד "אור לגוים", נטבעה בשאר האנושות טביעה פנימית לא מודעת, כפי שמסבירה חוכמת הקבלה, שמחייבת אותם לדרוש את הדוגמה הזאת שאלוהים רוצה להביא בפניהם, וכשהיהודים אינם מממשים אותה, הם חוסמים בפניהם את הדרך לממש את עצמם ולהשיג את אותה דרגה חדשה של התפתחות.

זה אומר שאם העם היהודי אינו מקיים את חלקו, קיומו כעם מיותר. ולכן, הבורא שיצר אתם את הברית הזאת באמצעות אברהם אבינו ומנהיגים נוספים של העם היהודי, מבטל את חלקו בברית ולוקח אתו את ההגנה וההשגחה שהציע להם ובכך מותיר אותם לגורלם, לא כעם אלא כיחידים.