הנרקוד?

"הנרקוד" הוא שמו של סרט העוסק בצורך האנושי לקרבה. הצורך לזה מושג בסרט בעזרת ריקוד זוגי.

בתוכנית ההרצאות   TED מספר לנו החוקר סטיוארט בראון על כלבת "הסקי" המבצעת מחול עם דוב צפוני ובכך מונעת קרב לחיים ולמוות ביניהם.

חכמת החיים מדברת על חיבור אנושי:

היום מתגלה שיטה המצרפת את כוח הנתינה המצוי בטבע לכוח האגואיסטי שלנו. בלעדיו לא נוכל יותר להשיג חיים טובים בעולמנו.החיבור האנושי בינינו יתבצע ב"צעדי ריקוד" של ניתוק וקשר ולא בפיצוץ כמו במאיץ חלקיקים.

הקפיטליזם הושחת. אין לו יותר מה להציע לדור הצעיר. דור ה-A  מחפש איכות והשיטה נותנת לו אותה. "ריקוד החיים"  פותח לאנושות הכרה מי אנחנו, ולאן אנחנו מתפתחים? דרכו נשיג במה עלינו להתרכז על מנת להתגבר על כוח הדחייה ההדדית איתו נולדנו בהכרח.